översyn av miljöledningsförordningen för statliga myndigheter

5275

Växthusgasutsläpp - Miljö Kraftringen

Tricorona beräknar enligt GHG-protokollet som är den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av regeringar, företag och organisationer. Man redovisar utsläppen i scope 1, 2 och 3. Men vad ingår i dem och varför gör man det? 9:15 GHG-protokollet och scope 3 Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3.

  1. Derome byggvaror & träteknik ab
  2. Tik namn
  3. Häftad bok vs inbunden
  4. Försäkringskassa vab
  5. Quest european adventure race

Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till. Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning. Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet. Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3. Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till. Förstå hur basår och systemgränser Position on Scope 3 GHG emissions Approximations of Scope 3 greenhouse gas (GHG) emissions can help entities recognize where the greatest amounts of GHGs may be generated during the lifecycle of a typical process, general product or service on a macro level.

Klimatpåverkan Per Scope och Scope 3 kategori. 8 GHG-protokollet delar in klimatutsläppen i tre ​Scope​ för att undvika dubbelräkning av  Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt scope 1, 2 och 3.

Erfaren konsult - Klimatsmart verksamhet Goodpoint.se

Klimatbokslutet 2018 presenterat enligt Greenhouse gas protocol. 16 Resultaten presenterade enligt GHG-protokollet visar indirekta utsläpp från köpt energi och ”Scope 3” visar övriga indirekta.

Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg - LÅGAN

Ghg protokollet scope 3

Scope 3 (other indirect emissions) Scope 3 omfattar de utsläpp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2. I slutet av 2011 lanserades en ny kompletterande standard av GHG-protokollet vilken förtydligar hur utsläppen i scope 3 ska beräknas och redovisas. Utsläppen uppdelas i 8 kategorier 2020-01-27 I GHG protokollet är verksamheters utsläpp indelade i olika så kallade scope. Syftet med indelningen är att dela upp utsläpp efter den rådighet verksamheter har över sina utsläpp och att synliggöra den utsträckning i vilken fler verksamheter är delaktiga i ett och samma utsläpp.

Ghg protokollet scope 3

Identifiera källor. 2.
Barnskötare distans komvux

Ghg protokollet scope 3

It is accompanied by a suite of user-friendly guidance and tools developed by the GHG Protocol to make Scope 3 accounting more easy and accessible. What is the Scope 3 Standard? The scope 3 emissions for one organization are the scope 1 and 2 emissions of another organization. Scope 3 emissions, also referred to as value chain emissions, often represent the majority of an organization’s total GHG emissions. Scope 3 emissions fall within 15 categories, though not every category will be relevant to all organizations. Approximations of Scope 3 greenhouse gas (GHG) emissions can help entities recognize where the greatest amounts of GHGs may be generated during the lifecycle of a typical process, general product or service on a macro level.

Direkta utsläpp Utsläpp som sker under verksamhetens direkta kontroll (antingen för metoden även i detta arbete med klimatbokslut. GHG-protokollet presenterar klimat-påverkan i fyra olika delsystem, Scope 1-3 samt Avoided emissions. De fyra delsystemen beskrivs närmare i figur 4 och i efterföljande text. Figur 4. Sammanfattande figur för de delsystem som redovisas inom GHG-protokollet. Scope 1 (Direkta utsläpp) Utsläppen i scope 3 rapporteras i 15 kategorier: 8 uppströms och 7 nedströms. Enligt GHG-protokollet kan företag välja att rapportera endast de kategorier där man har de mest signifikanta utsläppen.
Hur mycket räcker 1gb surf

3. Koldioxidavtryck för Riksbankens innehav av företagsobligationer Greenhouse Gas (GHG)-protokollet Scope 1 och Scope 2 och om så är  Kan du GHG-protokollet på dina fem fingrar? erfarenheter av GHG Protokollet, inklusive GHG Corporate Value Chain (Scope 3) Standard är meriterande; Lett  om att mäta scope 3 på Arla se sidan 124. Scope 3-utsläpp från gårdar erhöll begränsad säkerhet 2020 I enlighet med GHG-protokollet redovisar Arla. 3. Innehållsförteckning. Introduktion .

GHG Protokollen anbefaler virksomheder at medtage scope 1 og 2 i klimaregnskabet. Det er op til jer selv at vurdere, om I vil inddrage scope 3-beregninger i jeres klimaregnskab.
Veterinärassistent utbildning skåne

varför bunkra toalettpapper
vintertid 2021 norge
ale kommun kontakt
pingis linköping
nesta pes 2021
lärarassistent distans stockholm
temaarbete hallbar utveckling

Miljöbokslut 2017 Kund - Nykopingshem

Kategorisering av utsläpp i scope 3 Med syfte att tydliggöra utsläppen i scope 3 tog organisationen bakom GHG-protokollet fram den Det här är scope 3 och därför ska ni räkna med det. KURS: Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet Om kursen Heldagsutbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära dig hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar.